Eva Spångbergs madonnaskulptur i Överlida kyrka
Eva Spångbergs madonnaskulptur i Överlida kyrka

Läs bibeltexten först
Du hittar den på nätet
Bibel 2000
Folkbibeln

   Predikobiblioteket  ©


Välkommen till predikobiblioteket. Här finner du predikningar för praktiskt taget alla kyrkoårets sön- och helgdagar.

Jag har genom årens lopp haft stor hjälp och hämtat tankar från många predikanter t.ex min gamle församlingspräst i Växjö domprosten G.A Danell, hans bror biskopen Sven Danell i Skara och inte minst biskopen Bo Giertz och min förste kyrkoherde, prosten Thomas Ehde i Färgaryd men också många andra, kända och okända.

Yngve Kalin
Hålsjövägen 32
511 68 HYSSNA


  
 
1 i advent 1 årg Matt 21:1-9 2008
1 i advent 2 årg Upp 3:20-22 2012
1 i advent 2 årg Upp 3:20-22 2000
1 i advent 3 årg Luk 4:16-23 2010
1 i advent Alla årg Sakarja 9:9-10 2009
2 i advent 1 årg Luk 21:25-36 1999
2 i advent 2 årg Matt 13:31-34 2021
2 i advent 3 årg Mark 1:14-15 1997
2 i advent 3 årg Hebr 10:32-39 2013
3 i advent 1 årg Matt 11:2-11 2005
3 i advent 2 årg 2 Petr 1:19-21 2018
3 i advent 3 årg Luk 3:1-15 2010
4 i advent Alla årg Luk 1:46-55 m.fl. 1998
4 i advent 2 årg Luk 1:30-35 2000
4 i advent 3 årg Jes 52:7-10 2007
Juldagen 1 årg Luk 2:1-20 2008
Juldagen 2 årg Joh 1:1-14 1997
Juldagen 3 årg Hebr 1:1-3 1998
Juldagen Alla årg Alla texter 2009
Annandag jul 1 årg Matt 10:16-22 2008
Annandag jul 2 årg Luk 12:49-53 1997
Annandag jul 3 årg Matt 10:32-39 1995
Söndagen efter jul 1 årg Matt 2:13-23 2014
Söndagen efter jul 2 årg Mark 10:13-16 2009
Nyårsdagen 1 årg Luk 2:21 2015
Nyårsdagen 2 årg Luk 13:6-9 1995
Nyårsdagen 2 årg Hebr 13:5-8 1996
Nyårsdagen 3 årg Klag 3:22-26 2008
Söndagen efter nyår 1 årg 1 Sam 3:1-10 2002
Söndagen efter nyår 1 årg Luk 2:42-52 1993
Söndagen efter nyår 2 årg Mark 11:15-19 2004
Trettondedag jul 1 årg Matt 2:1-12 2000
Trettondedag jul 1 årg Matt 2:1-12(Famgtj) 2006
Trettondedag jul 2 årg Joh 8:12 1998
Trettondedag jul 3 årg Luk 11:29-32 2011
1 efter Trettondedagen 2 årg Luk 3:15-17, 21-22 2004
1 efter Trettondedagen 3 årg Jes 43:1-4 2005
2 efter Trettondedagen 1 årg Joh 2:1-11 2003
2 efter Trettondedagen 2 årg Joh 4:5-26 2001
2 efter Trettondedagen 3 årg Joh 5:31-36 2011
3 efter Trettondedagen 1 årg Matt 8:5-13 2000
3 efter Trettondedagen 2 årg Joh 4:27-42 2001
3 efter Trettondedagen 3 årg 2 Kon 5:1-4, 9-15 2011
4 efter Trettondedagen 1 årg Mark 4:35-41 2006
4 efter Trettondedagen 2 årg Joh 5:1-9 1995
4 efter Trettondedagen 3 årg 2 Tim 1:7-10 1996
5 efter Trettondedagen 2 årg Mark 9:38-41 2019
Septuagesima 1 årg Jer 9:23-24 2006
Septuagesima 2 årg Jona 3:10-4:11 2010
Septuagesima 3 årg Fil 3:7-14 2008
Sexagesima 1 årg Luk 8:4-15 2000
Sexagesima 2 årg Joh 7:40-52 2001
Sexagesima 3 årg Joh 6:60-69 2014
Fastlagssöndagen 1 årg Luk 18:31-43 2000
Fastlagssöndagen 2 årg Joh 12:20-33 2000
Fastlagssöndagen 2 årg 1 Tim 2:4-6 (Ukraina) 2022
Fastlagssöndagen 3 årg 2 Kor 5:14-21 2017
Fastlagssöndagen 3 årg Alla texter(Famgtj) 2008
1 i fastan 1 årg Hebr 4:14-16 1991
1 i fastan 2 årg Jak 1:12-15 (Ukraina) 2022
1 i fastan 2 årg Matt 16:21-23 2001
1 i fastan 3 årg 1 Mos 3:1-13 2023
1 i fastan Alla årg Alla texter(Famgtj) 2007
2 i fastan 1 årg 1 Mos 32:22-31 2000
2 i fastan 1 årg Matt 15:21-28 1997
2 i fastan 1 årg Matt 15:21-28(Famgtj) 2003
2 i fastan 2 årg 1 Kon 19:1-8 1998
2 i fastan 3 årg Mark 14:3-9 2008
2 i fastan 3 årg Hebr 11:23-27 2017
3 i fastan 1 årg 1 Sam 17:40-50 2006
3 i fastan 2 årg Ef 6:10-18 1997
3 i fastan 3 årg Mark 9:14-32 2005
3 i fastan Coronautbrottet (Rom 8:31-39) 2020
Midfastosöndagen 1 årg Joh 6:1-15 1997
Midfastosöndagen 2 årg Joh 6:24-35 2013
Midfastosöndagen 3 årg Joh 6:48-59 2023
5 i fastan 1 årg Joh 11:46-57 2009
5 i fastan 3 årg 1 Joh 1:8-2:2 2014
Palmsöndagen Matt/Mark/Luk.serien Matt 21:1-11 par. 2009
Palmsöndagen Matt/Mark/Luk.serien Mark 11:1-11 2013
Palmsöndagen Matt/Mark/Luk.serien Matt 21:1-11 par. 2001
Palmsöndagen Markusserien Hebr 2:14-18 1997
Palmsöndagen Joh.serien Fil 2:5-17 2000
Palmsöndagen Alla serier Matt 21:1-11 par. 2010
Långfredagen Alla årg 5 akten 1998
Långfredagen Matt/Mark/Luk.serien Matt 27:32-56 par. 2000
Långfredagen Matt/Mark/Luk/Joh.serien Matt 27:32-56 par. 2001
Långfredagen Matt/Mark/Luk/Joh.serien Matt 27:32-56 par. 2002
Långfredagens kväll Matt/Mark/Luk/Joh.serien Matt 27:56-66 par. 2001
Långfredagens kväll Joh.serien Joh.19:38-42 2000
Påskdagen Matt/Mark/Luk/Joh.serien  Matt 28:1-20 par. 1991
Annandag påsk 1 årg Luk 24:13-25 1991
Annandag påsk 2 årg Luk 24:36-49 2010
Annandag påsk 3 årg Joh 20:19-23 2011
2 sönd i påsktiden 1 årg Joh 21:1-14 1992
2 sönd i påsktiden 2 årg Joh 21:15-19 1999
2 sönd i påsktiden 3 årg Joh 20:24-31 1997
3 sönd i påsktiden 1 årg Joh 10:1-10 2009
3 sönd i påsktiden Alla årg Alla texter  (Famgtj) 2009
3 sönd i påsktiden 1 årg 1 Petr 2:22-25 1994
3 sönd i påsktiden 2 årg Hebr 13:20-21 2022
4 sönd i påsktiden 1 årg Joh 16:16-22 1991
4 sönd i påsktiden 2 årg 2 Kor 4:16-18 2001
4 sönd i påsktiden 3 årg 1 Thess 5:9-11 2011
5 sönd i påsktiden 1 årg Joh 16:5-11 1997
5 sönd i påsktiden 2 årg 1 Joh 3:18-24 2002
5 sönd i påsktiden 3 årg Joh 17:9-17 2011
Bönsöndagen 1 årg 1 Mos 18:26-32 2006
Bönsöndagen Alla årg Alla texter 2017
Bönsöndagen 2 årg 1 Joh 5:13-15 2000
Bönsöndagen 2 årg Luk 11:1-13 1995
Kristi Himmelfärds dag Alla årg Apg 1:1-11 1999
Kristi Himmelfärds dag 2 årg Luk 24:49-53 2001
Kristi Himmelfärds dag 3 årg Joh 17:1-8 2002
Sönd före pingst 1 årg Joh 15:26-16:4 2009
Sönd före pingst 1 årg Joh 15:26-16:4 2003
Sönd före pingst 2 årg 5 Mos 31:6-8 1998
Sönd före pingst 3 årg 1 Kon 19:9-16 2002
Pingstdagen 1 årg Joh 14:25-29 1994
Pingstdagen 1 årg Joh 14:25-29 2009
Pingstdagen 2 årg Joh 14:15-21 2001
Annandag pingst 2 årg Joh 3:31-36 2004
Heliga Trefaldighets dag 1 årg Matt 11:25-27 2018
Heliga Trefaldighets dag 2 årg 2 Mos 3:1-15 2007
Heliga Trefaldighets dag 3 årg Joh 11:18-27 2008
1 efter Trefaldighet 1årg Rom 6:3-11 2006
1 efter Trefaldighet 3 årg 1 Mos 7:11.23 2005
2 efter Trefaldighet 1 årg Luk 14:15-24 2018
2 efter Trefaldighet 2 årg Joh 1:35-46 2010
2 efter Trefaldighet 3 årg Mark 2:13-17 2011
3 efter Trefaldighet 1 årg Luk 15:1-7 1997
3 efter Trefaldighet 3 årg Luk 15:11-32 1995
4 efter Trefaldighet 2 årg Joh 8:1-11 1995
4 efter Trefaldighet 3 årg Luk 6:36-42 2008
Apostladagen 1 årg Luk 5:1-11 1994
Apostladagen 2 årg 1 Petr 2:4-10 2019
Apostladagen 3 årg Alla texterna 2011
6 efter Trefaldighet 1 årg Matt 5:20-26 2021
6 efter Trefaldighet 2 årg Matt 16:24-27 2019
6 efter Trefaldighet 3 årg Luk 9:51-62 2011
Kristi Förklarings dag Alla årg Matt 17:1-8 par. 1996
Kristi Förklarings dag Alla årg Matt 17:1-8 par. 2014
Kristi Förklarings dag 2 årg Mark 9:1-13 2019
8 efter Trefaldighet 1 årg Matt 7:15-21 1997
8 efter Trefaldighet 2 årg Matt 7:22-29 2019
8 efter Trefaldighet 3 årg Matt 7:13-14 1999
9 efter Trefaldighet 1 årg 1 Petr 4:7-11 2021
9 efter Trefaldighet 2 årg Ef 4:20-28 2019
9 efter Trefaldighet 3 årg 2 Tim 4:1-7 2005
10 efter Trefaldighet 1 årg Joh 15:1-9 2021
10 efter Trefaldighet 2 årg Matt 18:18-22 2013
10 efter Trefaldighet 3 årg Luk 9:46-48 2014
11 efter Trefaldighet 1 årg Rom 3:21-28 2000
11 efter Trefaldighet 2 årg Matt 21:28-31 2013
11 efter Trefaldighet 3 årg Jak 1:22-25 2005
12 efter Trefaldighet 1 årg Mark 7:31-37 2000
12 efter Trefaldighet 2 årg Luk 13:10-17 2013
12 efter Trefaldighet 3 årg Mark 2:23-28 2005
13 efter Trefaldighet 1 årg Luk 10:23-37 2012
13 efter Trefaldighet 2 årg Rom 13:8-10 2016
13 efter Trefaldighet 3 årg Rom 12:16-21 2005
14 efter Trefaldighet 1 årg Joh 17:9-11 2018
14 efter Trefaldighet 2 årg Luk 22:24-27 2010
14 efter Trefaldighet 3 årg 1 Kor 1:10-13 2014
15 efter Trefaldighet 1 årg Matt 6:31-34 2012
15 efter Trefaldighet 2 årg Matt 11:28-30 2022
15 efter Trefaldighet 3 årg Luk 10:38-42 2008
16 efter Trefaldighet 1 årg Joh 11:28-44 2009
16 efter Trefaldighet 1 årg Joh 11:28f (Famgtj) 2012
16 efter Trefaldighet 2 årg Luk 7:11-17 2013
16 efter Trefaldighet 3 årg Fil 1:20-26 2008
17 efter Trefaldighet 1 årg Matt 6:19-24 2002
17 efter Trefaldighet 3 årg Luk 16:19-31 2008
18 efter Trefaldighet 1 årg Mika 6:6-8 2012
18 efter Trefaldighet 2 årg Mark 10:17-27 2022
18 efter Trefaldighet 3 årg Matt 13:44-46 2017
19 efter Trefaldighet 1 årg Jfr 1 ef Tref 3 årg 2005
19 efter Trefaldighet 2 årg Joh 9:1-7, 24-39 2022
19 efter Trefaldighet 3 årg Mark 2:1-12 2008
20 efter Trefaldighet 2 årg Rut 1:6-19 2010
20 efter Trefaldighet 3 årg Tobit 10:7-13 2017
20 efter Trefaldighet 3 årg 2 Tim 1:3-5 2020
21 efter Trefaldighet 1 årg Jer 29:4-7 1997
21 efter Trefaldighet 2 årg Luk 19:1-10 1995
21 efter Trefaldighet 3 årg Matt 12:15-21 1999
22 efter Trefaldighet 1 årg Matt 23:37-24:2 1999
22 efter Trefaldighet 2 årg Mark 4:26-29 2016
23 efter Trefaldighet 2 årg Matt 6:21-35 2016
Sönd före Domssöndagen 1 årg Matt 25:1-13 2009
Sönd före Domssöndagen 2 årg Luk 12:35-40 2016
Sönd före Domssöndagen 3 årg Fil 3:20-4:1 2002
Domssöndagen 1 årg Matt 25:31-46 2021
Domssöndagen 2 årg Upp 20.11-21:5 2007
Domssöndagen 3 årg Matt 13:47-50 2001
Kyndelsmässodagen Alla årg Luk 2:22f (Famgtj) 2005
Kyndelsmässodagen Alla årg Luk 2:22f(Famgtj) 2010
Kyndelsmässodagen Alla årg Luk 2:22-40 2010
Kyndelsmässodagen 2 årg Joh 1:14-18 2007
Kyndelsmässodagen 3 årg Matt 13:31-33 2011
Jungfru Marie Bebådelse dag 1 årg Luk 1:26-38 2009
Jungfru Marie Bebådelse dag 1 årg Luk 1:26-38 2006
Jungfru Marie Bebådelse dag 2 årg Luk 1:39-45 2001
Jungfru Marie Bebådelse dag 3 årg Luk 1:46-55 2014
Midsommardagen    1 årg Alla texterna 2006
Midsommardagen 2 årg Apg 17:22-31 2010
Midsommardagen 3 årg 1 Mos 9:8-17 2011
Johannes Döparens dag 1 årg Luk 1:5-17 2006
Johannes Döparens dag 3 årg Luk 1:67-80-17 2011
Den helige Mikaels dag Alla årg Upp 12:7-12 1994
Den helige Mikaels dag Alla årg Upp 12:7-12 2006
Den helige Mikaels dag 3 årg 1 Mos 28:10-17 2002
Den helige Mikaels dag 3 årg 1 Mos 28(Famgtj) 2002
Tacksägelsedagen 1 årg Luk 17:11-19 1997
Tacksägelsedagen 1 årg 1 Thess 5:16-24 2006
Tacksägelsedagen 2 årg Matt 15:29-31 2010
Tacksägelsedagen 3 årg Kol 3:16-17 2017
Alla Helgons dag 2 årg Matt 5:13-16 1998
Alla Helgons dag 2 årg Hebr 12:1-3 2019
Alla Helgons dag 3 årg Hebr 12:22-24 1999
Alla själars dag 1 årg Upp 22:1-5 2006
Alla själars dag 2 årg Joh 6:37-40 1998
Alla själars dag 3 årg Luk 20:37-38 1999
Alla själars dag 3 årg Luk 20:37-38 2008

  

UNDERVISNING

Bara ord är inte bara ord - Åttonde budet     2021
Guds förlåtelse är total     2022
Den rättfärdighet du inte kan nå - den kan du få     2023
Vad ska man ha en präst till?
Predikan i Hyssna 2023 (video)  Nyhet
  2023

 

Uppdaterad 2023-08-16